AKU BUKAN HIPOKRIT

Kertas Kerja
Home
Prawacana Sastera Pasca PRU Ke-12
Pemilihan Tampuk GAPENA 2008
Luka Penyair
Pergi Selamanya
Kasihnya Ibu
Musibah Keluarga
Festival Puisi Perlbagai Kaum Malaysia 2005
Kolokium PUTERA Ke- 25 Tahun
Lupa Diri Bila Jadi Orang Besar
Profil Diri
Paideia
Famili Asas
Skrin Kenangan
Paparan Nostalgia
Karya Diterbitkan
Khabar Berita
Stesen Berkhidmat
Asal Usul
Kerabat Terdekat
Wadah Sosial
Sahabat Akrab
Kertas Kerja
Speculum In Aenigmate
Wacana Bisaya
Penghargaan
Weltanschauung Pendidikan
Eksplikata Bisaya
Eksplikandum Sosial
Ego-Cogito
Agenda Pendidik
Nilai Puisi
Daerah Puisi
Menukangi "Diinjak-Injak"
Esok Bermakna
Budayaku & Bangsaku
Mulut Terkunci
Memperkasa Diri
Kumpulan Tidak Menjadi
OUNA -Laluan Beronak Duri.
Memperkasa Hati
Anak-Anakku
Lagu Bisu Suara Hati

ANTARA MAKALAH DISUMBANGKAN.

 1.  "Citra Masyarakat Sarawak Dalam Berkarya - Bermukim Di Daerah Puisi", Oleh Poul Nanggang, Simposium Penulis Pelbagai Kaum III, 03 -05 September 2001,Seremban, Negeri Sembilan.(Belum diterbitkan)
 2. "Satu Pandangan Ringkas Tentang Bahasa Melayu", Oleh Poul Nanggang, Persidangan Dunia Melayu, 12-14 Oktober 2001,PWTC Kuala Lumpur, Malaysia. (Belum diterbitkan).
 3. "Beberapa Kesan Kritik Sosial Dalam Kelingkang", Oleh Poul Nanggang, Peraduan Menulis Sastera Kreatif 2000 DBP, Sarawak, Hadiah Sagu Hati. (Belum diterbitkan).
 4. "Bergelut Dengan Kemelayuan Dalam Proses Karya Kreatif", Oleh Poul Nanggang, Utusan Sarawak & DBP Sarawak,  Oktober 2002.(Sudah diterbitkan).
 5. "Isu-Isu Pembanganunan Dalam Serambi Bisaya Sarawak", Oleh Poul Nanggang, Seminar Pembangunan Bisaya Sarawak  2002, 02-03 November 2002 di Hotel Purnama, Limbang, Sarawak. (Belum diterbitkan)
 6. Weltenchauung Dalam "Membentuk Elok Di Teluk Esok", Oleh Poul Nanggang, Esei Kritikan, 2002.
 7.  "Kelingkang - Paparkan Imej Tanggungjawab", Oleh Poul Nanggang, Esei Kritikan , 2002.
 8.  "Keranamu Malaysia: Kepengarangan Penulis Muda dan ICT", Oleh Poul Nanggang sempena Simposium Penulis Pelbagai Kaum V di Kota Kinabalu, Sabah 22-25 Ogos 2003.
 9. "Sastera Sebagai Alat Perpaduan - Kejujuran & Kebenaran", oleh Poul Nanggang, Ipoh, Perak Ogos 2004.
 10. "Paparan Imej Penulis Malaysia", oleh Poul Nanggang, Miri, Sarawak, Pertemuan Penulis Muda Malaysia(Pelajar), Julai 2004.
 11. "Aspek Moral Dalam Novel "Kelingkang"- Douglas Jaga", oleh Poul Nanggang, PSKPP Bahagian Miri, Mei 2004.
 12. "Sembang-Sembang Sastera- Genre Puisi", oleh Poul Nanggang, Bengkel Penulisan Hari Guru 2005, Jun 2005.
 13. "Bicara Puisi-Puisi Abizai", oleh Poul Nanggang, Kolokium PUTERA, 12 Jun 2005

Makalah Memenangi Sayembara Hadiah Sagu Hati.
 
"Beberapa Kesan Kritik Sosial Dalam Kelingkang"
Sempena Peraduan Menulis Esei Kreatif 2000 Dewan Bahasa & Pustaka Cawangan Sarawak. 

MENGKRITIK BUKAN BERMAKNA MENULIS MENCARI KESALAHAN MANUSIA LAIN.

PALING PERIT MENULIS MEMULAKAN DAN PALING INDAH IALAH KARYA DISIARKAN.